Termisk foto

Beregninger

Jeg kan tilbyde energiberegninger som energirammer, varmetabsberegning og udregning af u værdier af de enkelte bygningsdele, samt beregning af linje tab.

Find ud af hvor varmetabet sker

Som hjælp hertil kan tilbydes termisk foto, som viser, hvor varmetabet sker på dit hus samt en undersøgelse af isoleringen i div. bygningsdele.

Placering af dampspærre

Sammen med efterisoleringen foretages også beregning på hvor dampspærre skal placeres i den øgede isoleringsmængde, samt hvor evt. fugt problemer kan opstå, således at efterisolering ikke fordrer fugtproblemer.

Rådgivning med efterfølgende udførelse af efterisolering vil forbedre dit varmeregnskab til glæde for dig og miljøet.

Termisk foto

Beregninger

Jeg kan tilbyde energiberegninger som energirammer, varmetabsberegning og udregning af u værdier af de enkelte bygningsdele, samt beregning af linje tab.

Find ud af hvor varmetabet sker

Som hjælp hertil kan tilbydes termisk foto, som viser, hvor varmetabet sker på dit hus samt en undersøgelse af isoleringen i div. bygningsdele.

Placering af dampspærre

Sammen med efterisoleringen foretages også beregning på hvor dampspærre skal placeres i den øgede isoleringsmængde, samt hvor evt. fugt problemer kan opstå, således at efterisolering ikke fordrer fugtproblemer.

Rådgivning med efterfølgende udførelse af efterisolering vil forbedre dit varmeregnskab til glæde for dig og miljøet.

Få et tilbud på termisk foto

Kontakt mig i dag